Bilder

Fornying av drenering.
Fornying av drenering.
Lagging av vannrør.
Lagging av vannrør.
Graving for å komme til vannlekasje på vannrør.
Graving for å komme til vannlekasje på vannrør.
Graving for å komme til vannlekasje på vannrør.
Graving for å komme til vannlekasje på vannrør.
Graving for å komme til vannlekasje på vannrør.
Graving for å komme til vannlekasje på vannrør.
Graving for ny trapp. Sandaker senter.
Graving for ny trapp. Sandaker senter.
Legging av ny oljetank, ved Sandaker senter.
Legging av ny oljetank, ved Sandaker senter.
Pumping av vann i forbindelse med vannlekkasje.
Pumping av vann i forbindelse med vannlekkasje.
Reprsjon av vannrør i bakken.
Reprsjon av vannrør i bakken.
Senking av terreng for Statnett under høyspentlinje.
Senking av terreng for Statnett under høyspentlinje.
Transport av kompressor i forb. med oppdrag for Statnett.
Transport av kompressor i forb. med oppdrag for Statnett.
Utlegging av fiberduk over singel og drensrør.
Utlegging av fiberduk over singel og drensrør.
Etablering av mast for Telenor.
Etablering av mast for Telenor.